Tillbaks till Böcker / Tidningar

Här är några citat ur boken av S Nilsjö

Orsaken till alla negativa känslor är en störning i kroppens energisystem … alla negativa känslor, oavsett vad de handlar om, beror på samma sak: Att en tidigare händelse har skapat en störning, eller blockering, någonstans i kroppen.  s 10.

 

Många beskriver som att symptomen helt enkelt ”smälter bort” och att en känsla av lugn brukar innfinna sig.  s 10

Share Button
. .

Med EFT-Knackning, EFT-tapping, blir du ovanligt snabbt av med oönskat beteende, och känslor.

. .
 
EFT-behandling, EFT-tapping, i Stockholm och Sverige: .. KnackPunkten - Sturegatan 44, 11436 Stockholm, Sverige .. MEJLA: kontakt@knackpunkten.se .. RING: 0733-292 292
______________________________________________________________________________________________________________________________________________