Tillbaks till Böcker / Tidningar

Några citat ur boken av dr Brattberg

Om man tänker sig att en metod är så effektiv, hur kommer det sig då att den inte är mer dokumenterad? En möjlig anledning är att det är ”folk healers” utan vetenskaplig läggning som har utvecklat den.  (Förord skrivet av dr H P Söndergaard.)  s 6.

 

Under 40 år har jag arbetat med behandling och rehabilitering av långtidssjukskrivna … ca 65% har haft obearbetade traumatiska erfarenheter. Troligen är det just dessa som har gjort att de har blivit långtidssjukskrivna. I sjukvården fokuserar man på utlösande faktorer till ohälsa. Bakomliggande faktorer har man sällan tid att utforska.  s 8.  (men det gör man i Knackning, reds anm)
Share Button
. .

Med EFT-Knackning, EFT-tapping, blir du ovanligt snabbt av med oönskat beteende, och känslor.

. .
 
EFT-behandling, EFT-tapping, i Stockholm och Sverige: .. KnackPunkten - Sturegatan 44, 11436 Stockholm, Sverige .. MEJLA: kontakt@knackpunkten.se .. RING: 0733-292 292
______________________________________________________________________________________________________________________________________________