Tillbaks till Böcker / Tidningar

Några citat ur boken av A och K Forsberg

Energipsykologi bygger på den avgörande upptäckten att känslomässiga störningar sitter som blockeringar i vårt energisystem. Det har kineserna känt till i 5000 år.  s 8.
Sedan jag börjat använda energipsykologiska behandlingsmetoder har min förmåga att bistå andra människor ökat markant.  s 9.

Share Button
. .

Med EFT-Knackning, EFT-tapping, blir du ovanligt snabbt av med oönskat beteende, och känslor.

. .
 
EFT-behandling, EFT-tapping, i Stockholm och Sverige: .. KnackPunkten - Sturegatan 44, 11436 Stockholm, Sverige .. MEJLA: kontakt@knackpunkten.se .. RING: 0733-292 292
______________________________________________________________________________________________________________________________________________