BeSetFreeFast

 

Eliminera de känslomässiga rötterna

BSFF är en metod för att eliminera känslomässiga rötter och begränsande föreställningar som är inbäddade i vårt undermedvetna och som automatiskt styr det mesta av våra upplevelser – hur vi uttrycker vår personlighet och hur vi beter oss.

Med BSFF ger vi vårt undermedvetna en order att radera roten till det problem vi fokuserar på.
Metoden är också avsedd som självhjälp, precis som EFT.

I BSFF behöver man inte prata om eller beskriva problemet. Man behöver bara notera att man
har ett problem. Sedan sköter det undermedvetna processen.

 

BOKA TID med GunMarie _____________________________________________________________________________

 

 

Share Button
. .

Med EFT-Knackning, EFT-tapping, blir du ovanligt snabbt av med oönskat beteende, och känslor.

. .
 
EFT-behandling, EFT-tapping, i Stockholm och Sverige: .. KnackPunkten - Sturegatan 44, 11436 Stockholm, Sverige .. MEJLA: kontakt@knackpunkten.se .. RING: 0733-292 292
______________________________________________________________________________________________________________________________________________