Forskning – Är knackning EFT en placebobehandling?

I jämförelse med Mindfulness fick knackarna markant större glädje
och markant mindre negativa känslor.

 

Är EFT placebo?

Åter till Forskning / Studier