SensitiveDokumentär-mindre

GRUPPSUPPORT och känsloreglering för högkänsliga

Högkänslighet är en medfödd egenskap, ett personlighetsdrag på biologisk grund. Ca 15-20% av alla människor (globalt) hör till denna personlighetstyp, jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Högkänsliga personer är ofta mer medvetna om fina detaljer och nyanser eftersom deras hjärnor bearbetar intryck på ett djupare plan. Sinnet överflödas av information och kan då lätt bli överstimulerat. Då känns allt ”för mycket”, ogreppbart under en tid.

 

Vem är högkänslig?

På grund av våra kulturella könsrollsmönster är det ofta svårt för män att acceptera sin högkänslighet. Att vara känslig har setts som en svaghet. När man ser sig om i världen så hittar man mängder av framgångsrika kvinnor och män inom olika yrkeskategorier.

De återfinns ofta inom skapande yrken. T ex USAs president Abraham Lincoln, prinsessan Diana, skådespelarna Marlon Brando, Isabella Scorupco, Johnny Depp för att bara nämna några av de mest kända.

Ofta sammanblandas högkänslighet felaktigt med blyghet och att vara introvert. Ca 30% av högkänsliga är extroverta, och dessa behöver lära sig känna när de bör skapa egentid. Och är man introvert behöver man lära sig känna igen när det är dags att rikta sig utåt för kontakt och relation.

 

Det går att få hjälp

Med hjälp av EFT kan man bearbeta och hantera de känslor av överväldigande och hjälplöshet som överstimuleringen kan föra med sig – även om själva personlighetsdraget inte blir mindre – och att i viss mån förebygga dem.

EFT är en verksam metod att lära sig acceptera och uppskatta sitt personlighetsdrag. För en högkänslig människa är ofta mycket kreativ, har starka känslor, är inkännande och visionär.

I våra träffar är det just de känslomässiga aspekterna vi tar upp för att läka sår som skapats av en okunnig oförstående omgivning, att släppa negativa föreställningar och börja bygga en stolthet över att vara den man är.

 

Sensitive – The untold story, med Alanis Morissette

Den ledande forskaren Elaine Aron, författare till Den högkänsliga människan och
Det högkänsliga barnet, har producerat en film – Sensitive, the untold story.

Sensitev-trailer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trailern här…

 

Gruppknackning för Högkänsliga

Bli vän med din högkänslighet. En av fem människor har en högkänslig personlighet och kan lätt drunkna i sina känslor, fastna i ältande, vara sårbara för att ta in för mycket av andra människors känslor och tyckanden.

En serie på fyra kvällar där vi knackar på olika aspekter av personlighetsdraget. Det är befriande och välgörande att dela erfarenhet, och ta stöd i att känna igen sig i andras upplevelser. ”Aha, det är därför jag alltid känt….”. Vi kan studera och ta in kunskap på egen hand men forskningen visar på att det i hög grad är i interaktion med andra som vi verkligen integrerar kunskapen i oss och som vi växer.
 

16/3
27/4

kl 18.15-20.00

350 kr per gång. Två går för 500 kr.

 

Anmäl ditt intresse här

ange datum eller om du vill vara med vid alla tillfällen…

 

GunMarie Engström

 

 

Spara

Share Button
. .

Med EFT-Knackning, EFT-tapping, blir du ovanligt snabbt av med oönskat beteende, och känslor.

. .
 
EFT-behandling, EFT-tapping, i Stockholm och Sverige: .. KnackPunkten - Sturegatan 44, 11436 Stockholm, Sverige .. MEJLA: kontakt@knackpunkten.se .. RING: 0733-292 292
______________________________________________________________________________________________________________________________________________