SensitiveDokumentär-mindre

WORKSHOP i känsloreglering för högkänsliga

Högkänslighet är en medfödd egenskap, ett personlighetsdrag på biologisk grund. Ca 15-20% av alla människor (globalt) hör till denna personlighetstyp, jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Högkänsliga personer är ofta mer medvetna om fina detaljer och nyanser eftersom deras hjärnor bearbetar intryck på ett djupare plan. Sinnet överflödas av information och kan då lätt bli överstimulerat. Då känns allt ”för mycket”, ogreppbart under en tid.

 

Vem är högkänslig?

På grund av våra kulturella könsrollsmönster är det ofta svårt för män att acceptera sin högkänslighet. Att vara känslig har setts som en svaghet. När man ser sig om i världen så hittar man mängder av framgångsrika kvinnor och män inom olika yrkeskategorier.

De återfinns ofta inom skapande yrken. T ex USAs president Abraham Lincoln, prinsessan Diana, skådespelarna Marlon Brando, Isabella Scorupco, Johnny Depp för att bara nämna några av de mest kända.

Ofta sammanblandas högkänslighet felaktigt med blyghet och att vara introvert. Ca 30% av högkänsliga är extroverta, och dessa behöver lära sig känna när de bör skapa egentid. Och är man introvert behöver man lära sig känna igen när det är dags att rikta sig utåt för kontakt och relation.

 

Det går att få hjälp

Med hjälp av EFT kan man bearbeta och hantera de känslor av överväldigande och hjälplöshet som överstimuleringen kan föra med sig – även om själva personlighetsdraget inte blir mindre – och att i viss mån förebygga dem.

EFT är en verksam metod att lära sig acceptera och uppskatta sitt personlighetsdrag. För en högkänslig människa är ofta mycket kreativ, har starka känslor, är inkännande och visionär.

I vår workshop är det just de känslomässiga aspekterna vi tar upp för att läka sår som skapats av en okunnig oförstående omgivning, att släppa negativa föreställningar och börja bygga en stolthet över att vara den man är.

 

Sensitive- the untold story, med Alanis Morissette

Den ledande forskaren Elaine Aron, författare till Den högkänsliga människan och
Det högkänsliga barnet, har producerat en film – Sensitive, the untold story.

Sensitev-trailer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trailern här…

 

Workshop – Högkänslighet på arbetsplatsen

Lördag 16/4 2016. 10-13.00.

Känsloreglering för högkänsliga – med fokus på att må bra på

jobbet.

 

ANMÄL ditt intresse – Klicka här…

GunMarie Engström

 

 

Share Button
. .

Med EFT-Knackning, EFT-tapping, blir du ovanligt snabbt av med oönskat beteende, och känslor.

. .
 
EFT-behandling, EFT-tapping, i Stockholm och Sverige: .. KnackPunkten - Sturegatan 44, 11436 Stockholm, Sverige .. MEJLA: kontakt@knackpunkten.se .. RING: 0733-292 292
______________________________________________________________________________________________________________________________________________