En känsla som är tabu

För många musiker, sångare, skådespelare är det ”tabu” att tala om scenskräck. Att kämpa med nerver kan ses som ett tecken på svaghet och eftersom det hittills funnit så litet effektiv hjälp så har många artister i fruktan för scenskräck tagit betablockerare, eller alkohol/droger.

”Jag led av scenskräck i över tjugo år, men efter ett antal sessioner av EFT är det äntligen roligt att uppträda igen”

Jane Sinclair förste andreviolinist i BBC National Orchestra i Wales

 

Låter detta bekant?

–  Du har gjort dina uppvärmings- och avspänningsövningar, andats djupt, allt du vanligen gör när du förbereder dig, och ändå spökar nerverna

–  Innan du börjar spela snurrar dessa tankar runt runt i ditt huvud: rädslan för att misslyckas, att bli kritiserad, att svika andra och dig själv

–  Du är torr i munnen, har svårt att fokusera, illamående, spänd i kroppen, kanske t o m skakar

 

Skulle du vilja ha hjälp att hålla dig lugn avspänd och fokuserad och lära dig att återigen ha roligt när du uppträder?

 

PROBLEMET

Musikers största utmaning är ofta att hantera den stora pressen vid uppträdanden.

Rädslan för misslyckande, att svika sig själv och andra, stressen i situationen, tvivel på den egna förmågan, oro etc. Dessa negativa känslor är lagrade i det undermedvetna, ofta utanför vår vetskap, och under press triggar de fight/flight-responsen i vår kropp: känslor av illamående, torrhet i munnen, oklart tänkande, spända muskler t o m skakningar.

Konventionella sätt att hantera stress, såsom djup andning, positivt tänkande, visualiseringar och ännu mera övning syftar oftast till att kämpa mot kroppens naturliga respons att ”fly eller fäkta” i en situation som uppfattas som farlig.

 

LÖSNINGEN

Det är här jag kan hjälpa. EFT hanterar kraften i det omedvetna. Våra föreställningar och programmeringar styr ofta vårt liv – t ex tvivel på oss själva, oro, tidigare erfarenhet av svaga prestationer, tankar som saboterar för oss. EFT utnyttjar kroppens energisystem för att radera ut negativa tankar. När den negativa och begränsande föreställningen har rensats bort kan positiva tankegångar mer effektivt ta plats. Vi kan börja känna det vi verkligen vill känna.

EFTknackning, eller Tapping, är en stimulans av några akupunkturpunkter, men istället för nålar använder vi fingrarna. Metoden är enkel ofarlig och effektiv och kan användas just när man behöver hjälp. Och man behöver inte tro på den för att den ska fungera!

 

En dramatisk förändring i framträdanden

EFT är sannerligen ett annorlunda sätt att närma sig problemet och kanske är det därför folk ibland inte tar det på allvar. Artister upplever emellertid ofta en dramatisk förändring i hur de känner sig när de väl börjar använda metoden.

Stress kan orsaka störningar i kroppens energisystem – som en stor sten som blockerar ett vattendrag – och när stressen är utrensad med EFTknackning så flyter energin fritt igen, precis som vattendraget när stenen är borttagen. EFT ger artister möjlighet att förbli lugna och fokuserade och att spela utan rädsla.

Många artister vill inte gärna fokusera på negativa tankar, känslor och förnimmelser och försöker istället tvinga bort sin uppmärksamhet från dem. Problemet är bara att känslorna ändå finns där. De verkar i det fördolda och stör förmågan att prestera på ens bästa nivå. EFT kan användas för att rensa bort denna störning och göra sinnet fritt och tillgängligt för att vara helt närvarande i framträdandet och att glädjas åt det i stunden. Att använda EFT kan ge att du uppskattar varje utmanande situation, oavsett resultatet, samtidigt som det hjälper dig att spela/uppträda på din egen högsta nivå.

 

[1]

Gun-Marie Engström aug 22, -14

Share Button
. .

Med EFT-Knackning, EFT-tapping, blir du ovanligt snabbt av med oönskat beteende, och känslor.

. .
 
EFT-behandling, EFT-tapping, i Stockholm och Sverige: .. KnackPunkten - Sturegatan 44, 11436 Stockholm, Sverige .. MEJLA: kontakt@knackpunkten.se .. RING: 0733-292 292
______________________________________________________________________________________________________________________________________________