Post Traumatisk Stress

Posttraumatisk stressyndrom, PTSD, kan drabba en person som varit med om exempelvis misshandel, våldtäkt, en olycka, krig eller en naturkatastrof.

Det kan drabba dig som varit med om en svår händelse som inneburit livsfara eller en allvarlig kränkning av din integritet som exempelvis:

Rån – misshandel – sexuella övergrepp – olyckor – naturkatastrofer – tortyr – krigshändelser – svåra upplevelser under intensivvård – svår förlossning – plötsligt dödsbud m fl.

Ref: 1177 Vårdguiden.
 
 

Krigsveteraner knackar

Krigsveteranen Daniel Hoaglin använder EFT-Knacking eftersom inget annat hjälpt
mot hans självmordstankar och skräckfyllda mardrömmar.

 
 

Folkmord – överlevare knackar

Dr Lori Leyden använder Knacking för att hjälpa överlevarna av folkmorden i Rwanda.